All posts by admin

Điều tra doanh nghiệp

Một cuộc khảo sát về những người kiểm tra gian lận năm 2016 của Hiệp hội những người kiểm tra gian lận được chứng nhận cho thấy các doanh nghiệp Mỹ mất khoảng năm phần trăm doanh thu của họ mỗi năm cho các hình thức gian lận nghề nghiệp khác nhau. Theo Báo cáo năm 2016…

1 2 3 4
Hotline: +84968698215
SMS: +84968698215 Zalo: +84936052081